ให้นมบุตรได้

คุณยังสามารถใช้ห้องจ่ายน้ำร้อนที่อยู่ติดกับห้องให้นมบุตรได้
ระยะเวลาการใช้งาน
09.00-22.00 น

ในร่ม
ในร่ม
พื้นที่จัดเก็บรถเข็นเด็ก
พื้นที่จัดเก็บรถเข็นเด็ก