เคาน์เตอร์รับรูปถ่าย

ลูกค้าที่เข้าร่วม Top Deck Tour สามารถซื้อภาพที่ถ่ายโดยบริการถ่ายภาพของเราระหว่างทัวร์ได้ที่นี่ (1,500 เยนต่อภาพ)
นอกจากนี้ จะมีการแจกภาพถ่ายขนาดย่อให้แต่ละกลุ่มฟรี!
โปรดแวะระหว่างทางกลับจากทัวร์

เวลาทำการ
09.00-22.30 น