ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการให้บริการชำระค่าตั๋วแบบหมู่คณะ ห้องรับฝากสัมภาระสำหรับทัวร์ชั้นบนสุด การรับตั๋ว OTA และการรับแสตมป์ของ All-Japan Tower Association