เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

สามารถซื้อตั๋วสำหรับ MAIN DECK (150 ม.) และ TOP DECK TOUR (150 ม. และ 250 ม.) ล่วงหน้าทางออนไลน์


*MAIN DECK ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
*โปรดทราบว่า TOP DECK อาจถูกปิดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเหตุผลอื่น ๆ

ตั๋วล่วงหน้า
MAIN DECK
TOP DECK TOUR
หน้าราคาและเวลาทำการ