RED° EVENT SPACE

พื้นที่จัดงาน RED°
นิทรรศการภาพถ่าย การจำหน่ายสินค้า การแสดงเครื่องแต่งกายของศิลปิน ฯลฯ
นี่คือพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมในเวลาจำกัด
ช่วงที่ไม่มีกิจกรรมเราจะมีมุมกาชากาชา
กรุณามาเยี่ยมชมเรา