เลานจ์ต้อนรับ

ต่อจากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วจะเป็นพื้นที่ต้อนรับซึ่งมีการจัดแสดงภาพประกอบและภาพสามมิติที่เกี่ยวข้องกับ Tokyo Tower 
ในพื้นที่ส่วนกลาง มีภาพยนตร์แสดงวิธีเพลิดเพลินไปกับจุดชมวิวที่อยู่ข้างหน้าบนหน้าจอขนาดใหญ่ ให้คุณดูไฮไลท์ต่างๆ ในลักษณะที่เข้าใจง่าย

ภาพประกอบของโตเกียวทาวเวอร์
ภาพประกอบของโตเกียวทาวเวอร์
การจัดแสดงต่างๆ
การจัดแสดงต่างๆ
ภาพยนตร์ข้อมูล
ภาพยนตร์ข้อมูล
ไดโอราม่า
ไดโอราม่า